Doświadczenie z opakowaniem zrzutowym na jajko na warsztatach w NASA
Dane personalne:
Imię i nazwisko:                     

Rafał Jakubowski
Adres:

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Ulatowskiego w Gorzycach Wielkich, ul. Szkolna 31, Gorzyce Wielkie
63–410 Ostrów Wielkopolski, Poland

tel. 0048 62 734 74 18
Data  i miejsce urodzenia:      

23 stycznia 1973 roku w Ostrowie Wielkopolskim
Profil zawodowy:                 

nauczyciel fizyki 
Wykształcenie:                     
1999– ukończone studia wyższe magisterskie – fizyka ogólna, Wydział Fizyki i  Astronomii, Uniwersytet Wrocławski

2009 –  ukończone studia doktoranckie w zakresie nauk fizycznych – fizyka, Wydział Fizyki, UAM w Poznaniu
                                             
2016 – uzyskanie stopnia naukowego DOKTORA w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki nadany uchwałą Rady Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 8 listopada 2016 roku
Inne szkolenia:                   
1994 – kurs języka angielskiego w Rowan College of New Jersey w Filadelfii w USA
1997 – kurs języka rosyjskiego w Instytucie Języka Rosyjskiego im. Puszkina w Moskwie w Federacji Rosyjskiej
2002 – warsztaty 40-godzinne organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu: „Metoda projektu”
                                             
2002 – kurs 30-godzinny organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu „Przygotowanie nauczycieli pod względem metodycznym do prowadzenia bloku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych” 
            
2007 – kurs 160-godzinny wprowadzający techniki informatyczne do projektów uczniowskich organizowany przez Fundację Grupy TP oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej „Nauczycielska Akademia Internetowa”
        
2007 – szkolenie 15-godzinne organizowane przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe w Kłodzku „Jak osiągnąć sukces – praca metodą projektu”
2008 – kurs 36-godzinny dla nauczycieli fizyki w Genewie w Szwajcarii organizowany przez CERN, UniwersytetWarszawski oraz Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie „Cząstki elementarne”
                 
2010 – kurs 8-godzinny organizowany przez UAM w Poznaniu oraz Appalachian State Univeristy w Boon, NC, USA „Uczenie się i nauczanie przedmiotów przyrodniczych w środowisku wirtualnym

2013 – kurs języka angielskiego w Studio – Cambridge, w Cambridge w Wielkiej Brytanii
2013 – kurs 80 godzinny organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie  „Eksperymentowanie i wzajemne Nauczanie”                                               

Obecnie zajmowane stanowisko: nauczyciel fizyki:
Szkoła Podstawowa w Gorzycach Wielkich
Szkoła Podstawowa w Lamkach
Szkoła Podstawowa w Łąkocinach                                       
Znajomość języków:
    

angielski  –  bardzo dobra
rosyjski – bardzo dobra 
Inne osiągnięcia: 

Doświadczenie w tworzeniu zadań dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych:
2005 –  I Ostrowski Festiwal Nauki – projekt finansowany przez  Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim2005 – „Między zabawą a fizyką” projekt finansowany przez Polsko –  Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu Równać Szanse 
2006– II Ostrowski Festiwal Nauki – projekt finansowany przez  Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 
2006 – Klub Młodego Odkrywcy w Gorzycach Wielkich – projekt finansowany przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego oraz Gminę Ostrów Wielkopolski
2006 – Prowadzenie prezentacji projektu „Między zabawą a fizyką” podczas II Regionalnego Forum Edukacyjnego w Słupsku
2006 – Przeprowadzenie warsztatów „Między zabawą a fizyką podczas II Ostrowskiego Festiwalu Nauki”
2007–  III Ostrowski Festiwal Nauki – projekt finansowany przez  Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopoolskim
2007 – MANGO – Mobilna Akademia Naukowa w Gorzycach Wielkich – projekt finansowany przez  Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego
2008 – IV Ostrowski Festiwal Nauki – projekt finansowany przez  Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 
2008 –  I Gminny Festiwal Nauki w Gorzycach Wielkich – projekt finansowany przez  Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim oraz Gminę Ostrów Wielkopolski 
2008 –  Klub Młodego Odkrywcy w Gorzycach Wielkich – projekt finansowany przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego 
2009 – Klub Młodego Odkrywcy w Gorzycach Wielkich – projekt finansowany przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego
2010 –  Klub Młodego Odkrywcy w Gorzycach Wielkich – projekt finansowany przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego
2011– Klub Młodego Odkrywcy w Gorzycach Wielkich – projekt finansowany przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego
2011– II Gorzycki Festiwal Nauki projekt finansowany przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego
2012–21 marca – Festiwal „Zabawa w Naukę” w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim oraz wygłoszenie referatu „Zabawki w nauczaniu fizyki, czyli uczenie się poprzez zabawę” –  projekt finansowany przez FunduszGrantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego                                      2012–26 czerwca – Festiwal „Fizyka zabawek” w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim – projekt finansowany przez Starostwo Powiatowe
2012 – 2014 LIFELONG LEARNING PROGRAMME COMENIUS Multilateral school partnerships  „Effective Science Learning with Senses” –  projekt partnerski Gimnazjum z Gorzyc Wielkich ze szkołami z Turcji, Rumunii, Niemiec, Holandii – projekt finansowany przez Unię Europejską
2013 – „W poszukiwaniu nowej edukacji – co jest najważniejsze w edukacji, polityce i biznesie?” – zorganizowanie międzynarodowej konferencji dla nauczycieli w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim
2012 – 2013 „Akademia Uczniowska” – zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum w Wysocku Małym organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie i współfinansowane przez Unię Europejską oraz Polsko – Amerykańską Fundację Wolności
2013 – realizacja innowacji pedagogicznej w Gimnazjum w Wysocku Małym
2013 – pokaz zabawek fizycznych na XVII Pikniku Naukowym na  Stadionie Narodowym w Warszawie
2014 – zorganizowanie III Gorzyckiego Festiwalu Nauki
2014 – prezentacja "Zabawek Fizycznych" z uczniami z  Gimnazjum Gorzyc Wielkich oraz Wysocka Małego na XVIII Festiwalu Nauki Małego Człowieka na Wydziale Fizyki na Politechnice Warszawskiej
2014 – 2015 – praca w charakterze eksperta z fizyki w ORE w Warszawie w ramach projektu www.epodreczniki.pl
2015 – pokaz zabawek fizycznych na XIX Pikniku Naukowym na Stadionie Narodowym w Warszawie
2015 – prezentacja "Zabawek Fizycznych" z uczniami z Gimnazjum Gorzyc Wielkich na XIX Festiwalu Nauki Małego Człowieka na Wydziale Fizyki na Politechnice Warszawskiej
2015 – 2016 – praca z uczniami z Gimnazjum w Gorzycach Wielkich na MOOC GO – LAB w ramach projektu unijnego konsorcjum GO – LAB
2016 – 2017 – realizacja eksperymentu pedagogicznego „Radość uczenia się rzeczy nowych – czyli jak rozwijać rozumowanie naukowe na lekcjach fizyki, matematyki, biologii i chemii”  w Gimnazjum w Gorzycach Wielkich, zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej w czerwcu 2016 roku
2016 – prezentacja zabawek fizycznych z uczniami z Gimnazjum w Ostrzeszowie na CWINT Open Days AstroShow 2016 w Kobylej Górze
2017 – prezentacja "Zabawek Fizycznych" z uczniami ze szkół podstawowych z Gorzyc Wielkich, z Gorzupi, ze Świnkowa, z Roszek, ze Szklarki Przygodzickiej, ze SP nr 2 w Ostrzeszowie na XXI Festiwalu Nauki Małego Człowieka na Wydziale Fizyki na Politechnice Warszawskiej
2018 – wykład otwarty „Czego i jak uczyć” w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim w ramach wykładów Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego
2019 – realizacja innowacji pedagogicznej z uczniami klas VIII „I Ty możesz zostać naukowcem” w przedszkolach: we Wtórku, w Łąkocinach oraz w Przedszkolu Wojtuś w Ostrowie Wielkopolskim

Zainteresowania:
uczenie się i nauczanie metodą projektów  

Udział w konferencjach i szkoleniach zagranicznych:

Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki w USA
AAPT 2003 Summer Meeting
Madison, WI USA

Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki w USA

AAPT 2005 Summer Meeting
Salt Lake City, UT USA
Prezentacja podczas sesji posterowej – “Science Festival in Ostrow for the World Year in Physics 2005”
NASA w Huntsville w Alabamie w USA

Uczestnictwo w SPACE CAMP 2015 w Centrum Kosmicznym i Rakietowym Stanów Zjednoczonych, w NASA w Centrum Lotów Kosmicznych im. George’a C. Marshalla

CERN w Genewie w Szwajcarii– udział w szkoleniu dotyczącym cząstek elementarnych dla nauczycieli i uczniów organizowanym przez CWINT w Parzynowie, dofinansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wygłoszone referaty na konferencjach:
Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki w USA
AAPT 2007 Summer Meeting 
Greensboro, NC USA
Referat – „Physics is fun” 
AAPT 2009 Summer Meeting
Ann Arbor, MI USA 
Referat – “Learning microgravity by the Project Method gives students more attitude,    
improves achievement and develops skills”
Amerykańskiego Stowarzyszenie Nauczycieli Konstruktywistów
ACT 2012 Annual Meeting
Johnson City, TN USA
Referat – “Joy of learning new things”
Przeprowadzone warsztaty i pokazy  na Science on Stage Festival:
Science on Stage Festival 2013 
Słubice – Frankfurt nad Odrą
Warsztaty –  “Physics and Toys”
Pokazy –  “Physics and Toys”
Pokazy –  “Excitement, Enticements in learning”
Stowarzyszenia Europejskich Nauczycieli Fizyki GIREP 
GIREP & EPEC Conference 2015
6-10 July 2015, Wrocław, Poland
University of Wrocław
Haston Congress Center
Key competences in physics teaching and learning
Pre-conference for teachers, 06/07/2015 Monday
Przeprowadzenie warsztatów „Lekcyjne zadanie projektowe LZP”
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
Sierpień 2017, Opole
Przeprowadzenie warsztatu dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
Sierpień 2018, Toruń
Przeprowadzenie dwóch warsztatów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
I Kongres Nauczycieli Fizyki w Łodzi
Wrzesień 2018, Łódź
dr Rafał Jakubowski, dr hab. Marek Piotrowski prof. ChAT w Warszawie – Nowa Odsłona Edukacji Przyrodniczej

Przeprowadzone warsztaty i szkolenia dla nauczycieli:
Konferencja „Pytaj!, Badaj!, Wnioskuj! – przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli nauk przyrodniczych województwa wielkopolskiego w Poznaniu „Dobre praktyki Akademii Uczniowskiej – projekt od Archimedesa do Paskala” na zakończenie projektu Akademia Uczniowska z CEO w Warszawie – sesja jesienna 2014 
2011 – Opracowanie programu nauczania fizyki wspierającego uczniów uzdolnionych w tej dziedzinie na potrzeby projektu „Szlifowanie diamentów – innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych”
2017 - Kształtowanie podstaw rozumowania naukowego, XXIV Ogólnopolski Zjazd PSNPP Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Opole, sierpień 2017
2017 - Kształtowanie podstaw rozumowania naukowego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań, październik – listopad 2017
2017 – Sieci Współpracy nauczycieli fizyki, chemii i matematyki, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań, październik 2017
2017 – Sieci Współpracy nauczycieli fizyki, chemii i matematyki, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Kalisz, listopad 2017
2018 - Kształtowanie podstaw rozumowania naukowego poprzez lekcyjne projekty naukowe LPN, Targi Edukacyjne w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Poznańskie, marzec Poznań 2018
2018 – Sieci Współpracy nauczycieli fizyki, chemii i matematyki, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Piła, Leszno kwiecień 2018
2018 – dr Rafał Jakubowski, Mirosław Łoś, Kazimierz Paprzycki, Widoczny Uczeń – Pomyśl i zrób – Propozycja eksperymentów i projektów do 31 obowiązkowych doświadczeń z fizyki do szkoły podstawowej, rozwijających rozumowanie naukowe, XXV Ogólnopolski Zjazd PSNPP, Toruń 2018 
2018 – dr Rafał Jakubowski, Mirosław Łoś, Kazimierz Paprzycki, Tomasz Sobiepan, Koniec problemów z doświadczeniami w szkolnej pracowni fizycznej dzięki rewolucyjnym, bezprzewodowym czujnikom pomiarowym PASCO, XXV Ogólnopolski Zjazd PSNPP, Toruń 2018
2018 – dr Rafał Jakubowski, Mirosław Łoś, Kazimierz Paprzycki, Widoczny Uczeń – Pomyśl i zrób – Propozycja eksperymentów i projektów do 31 obowiązkowych doświadczeń z fizyki do szkoły podstawowej, rozwijających rozumowanie naukowe, I Kongres Nauczycieli Fizyki, Łódź 2018
2018 – dr Rafał Jakubowski, dr hab. Marek Piotrowski prof. ChAT w Warszawie – Nowa Odsłona Edukacji Przyrodniczej, I Kongres Nauczycieli Fizyki, Łódź 2018
2018 – dr Rafał Jakubowski, Czego i jak uczyć?Ostrowskie Towarzystwo Naukowe, Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim, 7 grudnia 2018
2018 – dr Rafał Jakubowski, Kazimierz Paprzycki – „Metoda eksperymentu jako metoda badawcza w kształceniu zintegrowanym”,   Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni, grudzień Września 2018
2019 – dr Rafał Jakubowski, Kazimierz Paprzycki – „I Ty możesz zostać naukowcem – eksperymentowanie w przedszkolu i nauczaniu zintegrowanym”, ODN Kalisz, luty 2019
2019 – dr Rafał Jakubowski, Kazimierz Paprzycki – „Metoda eksperymentu jako pomoc w rozwijaniu rozumowania naukowego” – szkolenie dla nauczycieli fizyki, chemii i biologii w szkole podstawowej, ODN Kalisz, luty 2019
2019 – dr Rafał Jakubowski – „Lekcyjne Projekty Naukowe” – sesja posterowa w Centrum Nauki Kopernik, Konferencja Pokazać, Przekazać, Warszawa, sierpień 2019
Publikacje:

1. Foton 84 Wiosna 2004  „Wspomnienia ze 127 Konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki w Madison”
2. AAPT Announcer, Summer 2005, Vol 35, No.2 – “Science Festival in Ostrow for the World Year in Physics 2005”   
 
3. Rafał Jakubowski – Edukacja XXI wieku, opublikowane w marcu 2008 roku na www.fizyka.osw.pl  oraz www.edunews.pl
4. Stanisław Plebański, Rafał Jakubowski – Fizyka – Innowacyjny Program Wspierania Uzdolnień w Zakresie Nauk Matematyczno – Przyrodniczych, Fundacja Edukacji Międzynarodowej, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wrocław 2011
5. Stanisław Plebański, Tomasz Greczyło, Rafał Jakubowski, konsultacja Rozalia Ligus, Fizyka - Innowacyjny Program Wspierania Uzdolnień w Zakresie Nauk Matematyczno – Przyrodniczych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wrocław, 2013
ISBN 978-83-63377-24-3 (2013) pp.1-60
6. Rafał Jakubowski - "Radość z uczenia się rzeczy nowych - czyli jak rozwijać rozumowanie naukowe" - Innowacja pedagogiczna z fizyki w gimnazjum, Poznań 2014
7. Rafał Jakubowski, Małgorzata Taraszkiewicz, Sabina Frankiewicz, konsultacja prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, dr Stanislaw Plebański, Malgorzata Maslowska, Mirosław Łoś, dr hab. Sławomir Sikora, dr Agnieszka Chołuj - „Radość uczenia się rzeczy nowych – czyli jak rozwijać rozumowanie naukowe na lekcjach fizyki, matematyki, biologii i chemii” - Eksperyment pedagogiczny w gimnazjum, Poznań 2016
8. Rafał Jakubowski, Sabina Frankiewicz, Radość uczenia się, Uczyć lepiej, ODN w Poznaniu, ISSN 1641-5825, Poznań 2017
9. Rafał Jakubowski, Sabina Frankiewicz, Małgorzata Taraszkiewicz, Radosław Stec – Sprawozdanie z przeprowadzonego eksperymentu  „Radość uczenia się rzeczy nowych – czyli jak rozwijać rozumowanie naukowe na lekcjach fizyki, matematyki, biologii i chemii w gimnazjum poprzez Lekcyjne Projekty Naukowe LPN”, Poznań 2017
10. dr Rafał Jakubowski, Lekcyjne Projekty Naukowe LPN. Eksperyment pedagogiczny 
w edukacji przyrodniczej, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, ISSN 1509-6351, Toruń, grudzień 2017, 
11. dr Rafał Jakubowski (redakcja), Mirosław Łoś, Kazimierz Paprzycki, I Ty możesz zostać naukowcem, ISBN 978-83-951809-0-3, Ostrów Wielkopolski 2018
12. Rafał Jakubowski, Wykorzystanie metody sześć myślących kapeluszy de Bono w nauczaniu 3D, Energetyka jądrowa – szansa czy zagrożenie? Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, ISSN 1509-6351, Toruń, czerwiec 2019
13. Marek Piotrowski, Rafał Jakubowski, The new face of science education in Poland, Edukacja 2019, 1(148), DOI 10.24131/3724.190103 ISSN 0239-6858, s. 40–48  

 


VIDEO VIMEOArtur Homan VIMEOWiktor Niedzicki FaceBook


PROJEKTY

ESA

 
BIBLIOGRAFIA według Krzysztofa Ernsta

„American Journal of Physics"
1. R. W. Leonard: An Interesting Demonstration of the Combination of Two Linear Har¬monic Vibrations to Produce a Single Eliptical Vibration: 1937, nr 5, s. 175
2. F. L. Brown: Multiple reflections from plane mirrors: 1945, nr 13, s. 278
3. W. J. Cunningham: The Physics of the Tumbling Spring: 1947, nr 15, s. 348
4. I. L. Kopsky: Yo-Yo Technics in Teaching Kinematics: 1951, nr 19, s. 126
5. J. A. Jacobs: Note on the Behavior of a Certain Symmetrical Top: 1952, nr 20, s. 517
6. W. A. Pliskin: The Tippe Top (Topsy-Turvy Top): 1954, nr 22, s. 28
7. C. M. Braams: The Tippe Top: 1954, nr 22, s. 568
8. J. S. Miller: The Notched Stick: 1955, nr 23, s. 176
9. P. B. Johnson: Leaning Tower of Lire: 1955, nr 23, s. 240
10. E. R. Laird: A Notched Stick: 1955, nr 23, s. 472
11. A. R. Del Campo: Tippe Top (Topsy-Turnee Top) Continued: 1955, nr 23, s. 544
12. R. M. Sutton: A Problem of Balancing: 1955, nr 23, s. 547
13. I. M. Freeman: The Tippe Top Again: 1956, nr 24, s. 178
14. N. Skogen: Inverted Soap Bubbles -A Suiface Phenomenon: 1956, nr 24, s. 239
15. H. S. B els on: „Empty" Hero's Engine: 1956, nr 24, s. 413
16. G. D. Scott: Control of the Rotor on the Notched Stick: 1956, nr 24, s. 464
17. J. S. Miller: Physics of the Dunking Duck: 1958, nr 26, s. 42
18. J. S. Miller: Physics in a Toy Boat: 1958, nr 26, s. 199
19. R. S. Mackay: Boat Driven by Thermal Oscillations: 1958, nr 26, s. 583
20. L. Eisner: Leaning Tower of the Physical Review: 1959, nr 27, s. 121
21. J. B. Hart: Angular Momentum and Tippe Top: 1959, nr 27, s. 189
22. J. L. Gaines: Dunking Duck: 1959, nr 27, s. 189
24. N. Hull: Simple visual aid to understanding plane mirror at an angle theta: 1959, nr 27, s. 610
24. V. M. Kulkarni: Number of images produced by multiple reflection: 1960, nr 28, s. 317
25. F. F. Johnson: The Tippy Top: 1960, nr 28, s. 406
26. H. E. Stockman: Dunkinkg Duck without Liquid: 1961, nr 29, s. 335
27. Chung-Heng Liu: Number of images produced by multiple reflection: 1962, nr 30, s. 380
28. I. Finnie, R. L. Curl: Physics in a Toy Boat: 1963, nr 31, s. 289
30. J. H. Bayes, W. T. Scott: Billiard-Bail Collision Experiment: 1963, nr 31, s. 197
30. G. L. Strobel: Matrices and Superballs: 1968, nr 36, s. 834
31. W. R. Mellen: Superball Rebound Projectiles: 1968, nr 36, s. 845
32. P. L. Tea, Jr., H. Falk: Pumping on a Swing: 1968, nr 36, s. 1165
33. R. L. Garwin: Kinematics of an Ultraelastic Rough Ball: 1969, nr 37, s. 88
34. A. E. Siegman: Comments on Pumping on a Swing: 1969, nr 37, s. 843
35. B. F. Gore: The Child's Swing: 1970, nr 38, s. 378
36. J. A. Burns: More on Pumping on a Swing: 1970, nr 38, s. 920
37. B. F. Gore: Starting a Swing from Rest: 1971, nr 39, s. 347
38. W. G. Harter: Velocity Amplification in Collision Experiments Involving Superballs: 1971, nr 39, s. 656
39. An-Ti Chai: The Number of Images of an Object between Two Plane Mirrors: 1971, nr 39, s. 1390
40. J. T. McMullan: On Initiation Motion in a Swing: 1972, nr 40, s. 764
41. R. P. Boas, Jr: Cantilevered Books: 1973, nr 41, s. 715
42. F. S. Crawford: Singing Corrugated Pipes: 1974, nr 42, s. 278
43. A. L. King: Project Boomerang: 1975, nr 43, s. 770
44. S. M. Curry: How Children Swing: 1976, nr 44, s. 924
45. R. J. Cohen: The tippe top revisited: 1977, nr 45, s. 12
46. D. C. Hopkins, J. D. Patterson: Bowling frames: Paths of the bowling bal: 1977, nr 45, s. 263
47. L. Stefanini: Behavior of a real top: 1979, nr 47, s. 346
49. G. E. Jones, W. P. Gordon: Apparatus for a shattering experience: 1979, nr 47, s. 828
49. F. S. Crawford: Superball and time-reversal invariance: 1982, nr 50, s. 856
50. L. A. Whitehead: Domino „chain reaction": 1983, nr 51, s. 182
51. H. Erlichson: Maximum projectile range with drag and lift, with particular applica¬tion to golf: 1983, nr 51, s. 357
52. A. P. French: A study of wineglass acoustics: 1983, s. 688
53. R. E. Apfel: „Whispering" waves in a wineglass: 1985, nr 53, s. 1070
54. R. C. Turner: Toys in physics teaching: Balancing man: 1987, nr 55, s. 84
55. M. C. Schroeder, R. E. Wallace: Analysis of billiard ball collisions in two dimen¬sions: 1988, nr 56, s. 815
56. J. J. McPhee, G. C. Andrews: Effect of sidespin and wind on projectile trajectory, with particular application to golf: 1988, nr 56, s. 933
57. W. B. Case, M. A. Swanson: The pumping of a swing from the seated position: 1990, nr 58, s. 463
58. R. R. Speers: Physics and roller coaster - The Blue Streak at Cedar Point: 1991, nr 59, s. 528
59. W. Rueckner, D. Goodale, D. Rosenberg, S. Steel and D. Tavilla: Lecture demonstra¬tion of wineglass resonances: 1993, nr 61, s. 184
60. R. Ehrlich: Thirty-four demonstrations using a plastic ruler: 1994, nr 62, s. Ill
61. F. Behroozi and D. W. Olsen: Colorful demos with a long-lasting soap bubble: 1994, nr 62, s. 856
62. W. B. Case: The pumping of a swing from the standing position: 1996, nr 64, s. 215 „Delta"
63. K. Biessaga: Dlaczego latawiec lata: 1985, nr 10, s. 8
64. Domino: 1988, nr 8, s. 6
65. Cegły: 1993, nr 4, s. 10
66. K. Ernst: Huśtawka: 1996, nr 8, s. 10
67. P. Rybka: Mosty z klocków: 1997, nr 9, s. 12
„Focus"
68. B. Koziczyński: Pędząc przez niebo i piekło: wrz. 1997, s. 4
69. M. Mikołajczyk: Niebo malowane latawcami: wrz. 1997, s. 6
70. M. Stańczak: Dżentelmeni na trawie: wrz. 1997, s. 68
„Journal of Applied Physics"
71. J. M. Davies: The aerodynamics of golf balls: 1949, nr 20, s. 821 „Journal of Chemical Education"
72. D. L. Frank: The Drinking Bird and the Scientific Method: 1973, nr 50, s. 211
73. R. E. Wagner: Physical Chemistry of the Drinking Duck: 1973, nr 50, s. 213
„Kwant"
74. L. Borowinskij: Poczemu nie lezftsia Wankie-Wstankie: 1981, nr 7, s. 17 „Mfody Technik"
75. K. Ernst: Pilka do dolka: 1993, nr 9, s. 13
76. J. Gazecki: Golf: Co? Czym? Jak?: 1993, nr 9, s. 15
„ Mature"
77. J. J. Thomas: The dynamics of a golf ball: 1910, nr 22, s. 251 „Mew Scientist"
78. P. Musgrove: Many happy returns: 24 Jan. 1974, s. 186
79. Thomas: Why boomerangs boomerang: 22 Sep. 1983, s. 838J
80. Stewart: Juggling: 18 Mar. 1995, s. 341
„Physics Education"
81. R. V. Hesketh: How to make a swing go: 1975, nr 10, s. 367
82. C. Isenberg: Problem solving with soap films: Part I: 1975, nr 10, s. 452
83. C. Isenberg: Problem solving with soap films: Part II: 1975, nr 10, s. 500
84. D. R. Lovet and S. R. Smith: Soap films in a wedge: 1978, nr 13, s. 351
85. D. Lovett: Soap films, phase changes and catastrophes: 1979, nr 14, s. 40
86. C. Isenberg: Soap films and bubbles: 1981, nr 16, s. 218
87. C. Isenberg: The jumping disc: 1987, nr 22, s. 158
88. G. Ramme: The bubble bursts: 1989, nr 24, s. 147
89. M. Hanson: The flight of the boomerang: 1989, nr 24, s. 268
90. G. S. Moore: Imogen on a Swing: 1990, nr 25, s. 237
91. G. Ramme: Catastrophic changes in soap bubbles subjected to deformation: 1991, nr 26, s. 104
92. Lily M Ng, Yvonne S Ng: The thermodynamics of the drinking bird toy: 1993, nr 28, s. 320
93. T. Martin, J. Martin: The physics ofbungee jumping: 1994, nr 29, s. 247
94. A. A. Silva: Overcome inertia: go to an amusment park!: 1994, nr 29, s. 295
95. E. Krupa and W. Tanska-Krupa: Newton's second law and the physics of the yo-yo: 1997, nr 32, s. 185
96. J. Fort, J. E. Llebot, J. Saurina, J. J. Sunol: A counterintuitive toy: the bird that never falls down: 1998, nr 33, s. 98
„Physics Teacher"
98. S. S. Welch: What makes it turn?: May 1973, s. 303
99. J. L. Roeder: Physics and the Amusement Park: Sep. 1975, s. 327
100. D. P. Jax Mulder: Children's toys: Feb. 1980, s. 134
101. J. Higbie: Precession of a gyroscope: Mar. 1980, s. 210
102. T. B. Greenslade, Jr.: Balancers: Nov. 1981, s. 554
103. T. B. Greenslade, Jr.: Multiple images in plane mirrors: Jan. 1982, s. 29
104. H. Levinstein: The physics of toys: Sep. 1982, s. 358
105. G. J. Aubrecht: IIA mechanical toy: The gee-haw whammy-diddle: Dec. 1982, s. 614
106. L. A. Marschall, E. B. Marschall: Reflections in a polished tube: Feb. 1983, s. 105
107. H. R. Crane: Frisbees, can lids, and gyroscopic effect: May 1983, s. 325
108. G. Stroink: Superball problem: Oct. 1983, s. 466
109. R. Harding, R. Prigo: The yo-yo top: Jan. 1984, s. 36
110. R. Ehrlich: Stability of a pile of meter sticks: Nov. 1985, s. 489
111. J. Pizzo: Shadow kaleidoscope: Apr. 1986, s. 237
112. R. Crane: Beyond the Frisbee: Nov. 1986, s. 502
113. J. Walker: „The Lonesome Trolley" and Other Physics Games: Dec. 1987, s. 574
114. J. McGehee: Physics Student's Day at Six Flags/ Magic Mountain: Jan. 1988, s. 12
115. C. Chiaverina: An Interactive Soap Film Apparatus: Apr. 1988, s. 238
116. H. R. Crane: Help for Forgetful Car Owners and Lazy Yo-yo Throwers: Apr. 1988, s. 240
117. E. Zwicker: Newton's Laws with Jumping Disc: May 1988, s. 308
118. D. R. Carpenter, Jr., D. J. Rehbein, J. Bonometti: Ban™Deodorant Ball Mortar: Nov. 1988, s. 522
119. S. Van Wyk: Physics problems for physics teachers: mechanics problem: Feb. 1989, s. 115
120. A. Schmidt, D. Cieślik: High Road/Low Road: Apr. 1989, s. 293
121. B. Magnusson, B. Tiemann: The Physics of Juggling: Nov. 1989, s. 584
122. W. Boudreau: Cheap and Simple Yo-yos: Feb. 1990, s. 92
123. M. Hanson: The Flight of the Boomerang: Mar. 1990, s. 142
124. E. Kincanon: Juggling and the Theorist: Apr. 1990, s. 221
125. R. D. Edge: The tumbling toy: May 1990, s. 341
126. C. Escobar: Amusement Park Physics: Oct. 1990, s. 446
127. G. Ramme: Colors on Soap Films -An Interference Phenomenon: Oct. 1990, s. 479
128. K. J. Tillotson: Who Will Win the Race, IP.: Nov. 1990, s. 537
129. H. R. Crane: Newton's Yo-Yo, a Square Sprinkler, and a Disposable Battery Tester: Nov. 1990, s. 569
130. T. D. Rossing: Wine Glasses, Bell Modes, and Lord Rayleigh: Dec. 1990, s. 582
131. S. Whineray: Bungi jumping, Magle Trains, and Misaligned Computer Monitors; Jan. 1991, s. 39
132. T. M. Kalotas, A. R. Lee, R. B. Miller: Einstein on Safari: Feb. 1991, s. 122
133. J. Langabee: Additional Uses for High Road/Low Road: Apr. 1991, s. 196
134. H. Crane: The rattleback revisited: May 1991, s. 278
135. D. Hoffman: A Cycloid Race: Sep. 1991, s. 395
136. M. Gardner: Balancing a Book: Oct. 1991, s. 460
137. I. Galili, F. Goldberg, S. Bendall: Some Reflections on Plane Mirrors and Images: Oct. 1991, s. 471
138. E. Guarner, A. M. Sanchez: The Superconducting Bird: A Didactical Toy: Mar. 1992, s. 176
139. R. Speers: Perspectives on the Worlds Tallest Roller Coaster: Apr. 1992, s. 216
140. R. Turner: 100 Years of Physics and Toys: Balancing Toys: Dec. 1992, s. 542
141. G. Ramme: Science and art - Rotating and vibrating soap films: Feb. 1993, s. 124
142. R. Mentzer: The Drinking Bird - The Little Heat Engine that Could: Feb. 1993, s. 126
143. R. V. Mancuso: Quantitative analysis of moving two fingers under a meterstick: Apr. 1993, s. 222
144. F. Pinto: Parametric resonance: An introductory experiment: Sep. 1993, s. 336 
145. P. G. Menz: The Physics ofBungee Jumping: Nov. 1993, s. 483
146. Yoav Ben-Dov: Why the Dart Always Hits: Dec. 1993, s. 526
147. W. R. Mellen: Spring String Swing Thing: Feb. 1994, ,s. 122
148. K. M. Eisner: The Australian Bullroarer: Apr. 1994, s. 236
149. T. P. Toepker: The 70-mm Kaleidoscope: Nov. 1995, s. 536
150. G. Ramme: Videotaping the Lifespan of a Soap Bubble: Dec. 1995, s. 558
151. T. Burgess: The Physics of Bowling: May 1996, s. 316
152. M. Gardner: Physics Trick of the Month: The Ball that Rolls Uphill: Oct. 1996, s. 461
153. H. R. Crane: How Things Work: The Pop-Pop Boat: Mar. 1997, s. 176
154. D. Kagan, M. McGie: Some Physics of Kite Strings: Apr. 1997, s. 202
155. G. K. Horton, B. Holton and E. Freidkin: The Leaning Tower of Tiles - Revisited: Apr. 1997, s. 214
156. E. Van den Berg and R. Van den Bergb: Two-minute Impromptu Demos: Sep. 1998, s. 356
157. G. Gore: Playing with bubbles: Nov. 1998, s. 502
„Proceedings Royal Society London A"
158. W. J. Stronge: The domino effect: a wave of destabilizing collisions in a periodic ar¬ray: 1987, nr A 409, s. 199
„Scientific American"
159. F. Hess: The Aerodynamics of Boomerangs: Nov. 1968, s. 124
160. C. L. Stong: The lore and aerodynamics of making and flying kites: Apr. 1969, s. 130
161. C. L. Stong: How to blow soap bubbles that last for months or even years: May 1969, s. 128
162. R. C. Chanaud: Aerodynamic Whistles: Jan. 1970, s. 40
163. C. L. Stong: How to blow bubbles that survive for years: Jul. 1973, s. 110
164. C. L. Stong: Curious bubbles in which a gas encloses a liquid instead of the other way around: Apr. 1974, s. 116
165. F. J. Almgren, Jr., J. E. Taylor: The Geometry of Soap Films and Soap Bubbles: Jul. 1976, s. 82
166. J. Walker: Introducing the Musha, the double lozenge and a number of other kites to build and fly: Feb. 1978, s. 156
167. J. Walker: Moire effects, the kaleidoscope and other Victorian diversions: Dec. 1978, s. 138
168. J. Walker: Boomerangs! How to make them and also how they fly: Mar. 1979, s. 130
169. J. Walker: More on boomerangs, including their connection with the dimpled golf ball: Apr. 1979, s. 134
170. J. Walker: The mysterious „rattleback": a stone that spins in one direction and then reverses: Oct. 1979, s. 144
171. J. Walker: The physics of spinning tops, including some far-out ones: Mar. 1981, s. 134
172. J. Walker: The physics of the follow, the draw and the masse (in billiards and pool): Jul. 1983, s. 116
173. J. Walker: Thinking about physics while scared to death (on a falling roller coaster): Oct. 1983, s. 132
174. J. Walker: Deep think on dominoes falling in a row and leaning out from the edge of a table: Aug. 1984, s. 108
175. J. Walker: Success in racquetballis enhanced by knowing the physics of the collision of ball with wall: Sep. 1984, s. 162
176. J. Walker: The kaleidoscope now comes equipped with flashing diodes and focusing lenses: Dec. 1985, s. 124
177. J. Walker: Music and ammonia vapor excite the color pattern of a soap film: Aug.
1987, s. 92
178. J. Walker: Why sidespin helps the bowler - and how to keep scoring strikes: Mar.
1988, s. 92
„Świat IMauki"
179. P. J. Beck, A. Lewbel: Teoria żonglowania: Stycz. 1996, s. 76
180. K. Marten, K. Shariff, S. Psarakos and D. J. White: Powietrzne zabawki delfinów: Paź. 1996, s. 65
181. I. Stewart: Podwójne bańki: Mar. 1998, s. 78
„Wiedza i Zycie"
182. K. Ernst: Bumerang: 1994, nr 8, s. 22
183. K. Ernst: Tajemniczy kij indiański: 1995, nr 8, s. 44
184. K. Ernst: Wiecznie spragniony ptak: 1998, nr 9, s. 52
Książki
185. J. Walker: The Flying circus of physics with answers, J. Willey and Sons, 1977
186. H. Backe: Z fizyką za pan brat Iskry, 1965
187. A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski: Wstęp do fizyki t. 1. PWN, 1984
188. A. K. Wróblewski, ]. A. Zakrzewski: Wstęp do fizyki t. 2. PWN, 1991
189. Newton at the bat. ed. by E. W. Schrier and W. Allman, Charles Scribner's Sons: 1984
190. E. Wojtania, praca magisterska: Zabawki fizyczne. Wydział Fizyki UW, 1986
191. Encyklopedia fizyki (hasło: „Parametryczne wzbudzenie drgań"). PWN, 1974
192. A. Piekara: Mechanika ogólna. PWN, 1964
193. S. Szczeniowsk: Fizyka doświadczalna, cz. L PWN, 1972
194. I. Ghersi: 500 Giochi semplici, dilettevoli diFisica, Pazienza aAbilita'. Milano 1900.
195. Guinnes Book of Records. Pinnex, 1997
196. C. F. Bohren: Clouds in a Glass of Beer. 1987
197. C. B. Daish: The Physics of Ball Games. The English Universities Press Ltd, 1972
198. I giocatoli e la scienza, w „La fisica nella scuola", quaderno 4; anno XXVI nr 4 su- plemento, 1993
199. S. Kowal: Przez rozrywkę do wiedzy WNT, Warszawa, 1985
200. T. Dryński: Doświadczenia pokazowe z fizyki. PWN, Warszawa, 1984
201. L. A. Bloomfield: How things work - The physics of everyday life. 1996
202. A. Einstein, L. Infeld: Ewolucja fizyki. Prószyński i S-ka, 1998
203. F. Kraus-Weysser: Bilard. Almapress, Warszawa, 1995
204. R. Temple, ]. Needham: Geniusz Chin. Ars Polona, 1994
205. M. S. Townend: Mathematics in Sport. Ellis Harwood Limited, 1984

 

Literatura cytowana według Stanisława Bednarka
 

1.            McCullbugh J. And R., The Role of Toys in Teaching Physics, American Association of Physics Teachers, College Park, Madison 2000.

2.            B. Bończak, S. Bednarek, Zabawki jako środki dydaktyczne do nauczania fizyki, ,,Fizyka w Szkole", Nr 1, 2002 r., s. 13-17.

3.            G. Karwasz, Fizyka i zabawki - obrazki z wystawy, „Postępy Fizyki" T. 51, 2000 r., Zesz. dod. s. 97-98.

4.            S. Bednarek, Fizyka w sklepie z gadżetami, ,,Foton" Nr 79, Zima 2002 r., s. 36-40.

5.            W. Niedzicki, Jak przełamać lęk przed fizyką?. ,,Postępy Fizyki", T. 53, 2002 r., Zesz. 5, s. 245-248.

6.            www.wsip.com.pl

7.            www.wsp.slupsk.pl

8.            www.physics.nscu.edu

9.            B. Bończak, S. Bednarek, Wyposażenie i potrzeby szkół w zakresie środków dydaktycznych do nauczania fizyki, "Fizyka w Szkole", Nr 4, 1994 r., s. 214-218 i 254.

10.          E. Wojtania, Zabawki fizyczne, praca magisterska, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1986.

11.          S. Bednarek, Wykorzystanie zabawek w eksploratorium fizycznym, "Fizyka w Szkole", Nr 3, 2002 r. s. 183¬186.

12.          K. Ernst, Wiecznie spragniony ptak, "Wiedza i Życie", Nr 9, 1998 r., s. 52-55.

13.          K. Ernst, Bumerang, "Wiedza i Życie", Nr 8, 1994 r., s. 22-25.

14.          K. Ernst Einstein na huśtawce, czyli fizyka zabaw, gier i zabawek, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.

15.          S. Bednarek, Fizyka zabawek, recenzja [14], "Postępy Fizyki", T. 54, 2003 r., Zesz. 2, s. 84-85.

Literatura uzupełniająca

1.            23 Cuda fizyki, dodatek do miesięcznika matematyczno-przyrodniczego Szkiełko i Oko, Wydawca: Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Białystok 1985.

2.            AAPT Apparatus Competition Entries, American Association of Physics Teachers, College Park, Madison 1984.

3.            Acta Universitatis Lodziensis, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Matematyczno-Przyrodni¬cze, Folia Physica, Środki dydaktyczne w nauczaniu fizyki, Seria II, Nr 26, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1979.

4.            Antipin I., Zadania doświadczalne z fizyki, kurs podstawowy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1977.

5.            Backe H., Z fizyką za pan brat, Eksperymenty fizyczne, Państwowe Wydawnictwo ,,Iskry", Warszawa 1974.

6.            Błażejewski R., 100 prostych doświadczeń z wodą i powietrzem, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1991.

7.            Brown R. J., 200 doświadczeń dla dzieci, Wydawnictwo Prószyński i Spółka, Warszawa 1999.

8.            Chyla K., Eksperymenty i demonstracje przeprowadzane przy pomocy światła laserowego, Instytut Kształ¬cenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie, Warszawa 1981.

9.            Conner D. B. (editor), A Potpourri of Physics Teaching Ideas, American Association of Physics Teachers, College Park, Madison 1987.

10.          Di Spezio M., Wizualne szaleństwo, zawiera wszystko co sprawi, że twoje oczy oszaleją, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1997.

11.          Domański J., Domowe zadania doświadczalne z fizyki (z rozwiązaniami), Wydawnictwo Prószyński i Spółka, Warszawa 1999.

12.          Domański J., Mazur B., Fizyka wokół nas, Doświadczenia pokazowe z fizyki, Poradnik dla nauczycieli gimnazjum i liceum, Wydawnictwo Edukacyjne Res Polona Łódź 2002.

13.          Domański J., Nieobliczeniowe zadania z fizyki (z rozwiązaniami), Wydawnictwo Prószyński i Spółka, Warszawa 1997.

literatura

14.          Dryjenski J. (red.), Pomoce naukowe wykonywane w szkole, Zeszyt II, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1954.

15.          Dryjenski J. (red.), Pomoce naukowe wykonywane w szkole, Zeszyt V, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1957.

16.          Dryński T., Doświadczenia pokazowe z fizyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.

17.          Edge R. D., String and Sticky Tape Experiments, American Association of Physics Teachers, College Park, Madison 1987.

18.          Edmund Scientific, 1994 Annual Reference Catalog for Optics, Science and Education, Catalog #14N7, Barrington 1994.

19.          Edmund Scientific, 1995 Annual Reference Catalog for Optics, Science and Education, Catalog #15N7, Barrington 1995.

20.          Edmund Scientific, 1996 Optics and Optical Components, Catalog #16N1, Barrington 1996.

21.          Ehrlich R., Turning the World Inside Out and 174 Other Simple Physics Demonstrations, Princeton Univer¬sity Press, Princeton, New Jersey 1990.

22.          Erhlich R., Zen and Art of Physics Demonstrations, Why Toast Lands Jelly-Side Down, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1997.

23.          Ernst K., Einstein na huśtawce, czyli fizyka zabaw gier i zabawek, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.

24.          Ferier G. D., Anderson F. J., A Demonstration Handbook for Physics, American Association of Physics Teachers, College Park, Madison 1996.

25.          Fizyka i chemia, Katalog, Zjednoczenie Przemysłu Pomocy Naukowych i Zaopatrzenia Szkół, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1963.

26.          Gaj J. Laboratorium fizyczne w domu, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1985.

27.          Gaj J., Elektryczność i magnetyzm, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.

28.          Gębura G., Subieta R., Metodyka eksperymentu fizycznego w szkołach podstawowych, Państwowe Wydaw¬nictwo Naukowe, Warszawa 1976.

29.          Gibbs K., The Resourceful Physics Teacher, 600 Ideas for Creative Teaching, Institute of Physics Publishing Ltd., Bristol and Philadelphia 199.

30.          Glucksman S., Technika demonstracji z fizyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź, Kraków 1956.

31.          Godlewska M., Szot-Gawlik D., Doświadczenia z fizyki dla uczniów gimnazjum, część 1, Wydawnictwo ,,Zamiast Korepetycji", Kraków 2000.

32.          Godlewska M., Szot-Gawlik D., Doświadczenia z fizyki dla uczniów gimnazjum, część 2, Wydawnictwo ,,Zamiast Korepetycji", Kraków 2001.

33.          Godlewska M., Szot-Gawlik D., Doświadczenia z fizyki dla uczniów gimnazjum, część 3, Wydawnictwo ,,ZamKor", Kraków 2001.

34.          Goodman D. S., Optics Demonstrations with the Overhead Projector, Optical Society of America, Washing¬ton 2000.

35.          Halaunbernner M., Ćwiczenia praktyczne z fizyki, kurs podstawowy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogicz¬ne, Warszawa 1976.

36.          Halaunbernner M., Ćwiczenia praktyczne z fizyki, kurs średni, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1982.

37.          Katalog pomocy naukowych i sprzętu szkolnego, Zrzeszenie Przemysłu Pomocy Naukowych i Zaopatrzenia Szkół ,,Biofiz" oraz Fabryka Pomocy Naukowych, Warszawa 1985.

38.          Kostić Z., Między zabawą a fizyką, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1965.

39.          Kruczek W., Moment pędu w 20 doświadczeniach w mechanice, elektromagnetyzmie, atomie, Akademicki Instytut Naukowy, Warszawa 2002.

40.          Lange W. N., Fizyczne paradoksy, sofizmaty i zajmujące zadania, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkol¬nych, Warszawa 1966.

41.          Leybold, General Catalogue Physics, 110.3.70.31.024.02, 7.5.493 DK, Huerth 1993.

42.          Leybold, General Catalogue Physics, 12.001.02, 15.4.96 DK, Huerth 1996.

43.          Leybold, Productkatalog Physik, 12.0005.01, 34.9.00.Igh/dk, Huerth 2000.

literatura

44.          tukaszik W. I., Olimpiada fizyczna w szkole podstawowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warsza¬wa 1982.

45.          Mamola K. C. (editor), Apparatus for Teaching Physics, American Association of Physics Teachers, College Park, Madison 1998.

46.          McCulbugh J. And R., The Role of Toys in Teaching Physics, American Association of Physics Teachers, College Park, Madison 2000.

47.          McDermott L. C., Shaffer P. S., Rosenquist M. L., W poszukiwaniu praw fizyki, Tom1, Wydawnictwo Prószyński i Spółka, Warszawa 2000.

48.          McDermott L. C., Shaffer P. S., Rosenquist M. L., W poszukiwaniu praw fizyki, Tom2, Wydawnictwo Prószyński i Spółka, Warszawa 2000.

49.          Meiani A. (red.), Wielka księga eksperymentów, ponad 200 doświadczeń, pozwalających zgłębić tajemnice nauki przy zabawie, Wydawnictwo Elżbieta Jarmołkiewicz, Zielona Góra 2001.

50.          Nelson J., Nelson B., The Role of the Laboratory in Teaching Introductory Physics, An AAPT/PTRA Workshop Manual, American Association of Physics Teachers, College Park, Madison, 1995.

51.          Pasco scientific, Pysics catalog 2000 (Pasco, Roseville 2000)

52.          Patrick G., Oczom nie wierzę, zagadki i zadania dla całej rodziny, Wydawnictwo Dertor, Warszawa 1997.

53.          Perelman J., Sztuczki figle i zadania, Instytut Wydawniczy ,,Nasza Księgarnia", Warszawa 1962.

54.          Perelman J., Zajmująca fizyka, ,,Wiedza Powszechna" Wydawnictwo Popularno-Naukowe, Warszawa 1954.

55.          Pędzisz B. (red.), Instrukcje do podstawowych przyrządów w pracowni dydaktyki fizyki, Wydawnictwo Skryptowe Wyższej Szkoły im. Powstańców Śląskich w Opolu, Opole 1988.

56.          Pędzisz B. (red.), Pracownia dydaktyki fizyki, część 2, Wykorzystanie doświadczeń fizycznych w procesie nauczania, Wydawnictwo Skryptowe Wyższej Szkoły im. Powstańców Śląskich w Opolu, Opole 1985.

57.          Pędzisz B., Od żaby do radia, historia fizyki w szkolnych doświadczeniach fizycznych, Wydawnictwo TiT, Opole 1993.

58.          Pędzisz B., Tokar D., Pracownia dydaktyki fizyki, część 1, Przygotowywanie i wykonywanie doświadczeń fizycznych, Wydawnictwo Skryptowe Wyższej Szkoły im. Powstańców Śląskich w Opolu, Opole 1988.

59.          Physics Products Catalog for the 2000-2001 Academic Years, American Association of Physics Teachers, Madison 2000.

60.          Physics Products Catalog for the 2001-2002 Academic Years, American Association of Physics Teachers, Madison 2001.

61.          Physics Products Catalog for the 2002-2003 Academic Years, American Association of Physics Teachers, Madison 2002.

62.          Phywe, Equipment for the Teaching of Science and Technology consultants and Manufactures, Catalogue 00003.22, Göttingen.

63.          Phywe, Physics 00042.72, University Laboratory Experiments, Göttingen 1993.

64.          Phywe, Physics Laboratory Experiments 98.10.12, Order No. 16505.22, Göttingen 1998.

65.          Phywe, Physics, Chemistry, Biology, Catalogue No. 00009.22, Göttingen 2000.

66.          Phywe, Physics, State-of-the-art physics3.32, Catalogue No 92.143, Göttingen 1992.

67.          Phywe, Physik, Hauptkatalog 3.21, Göttingen 1993.

68.          Phywe, Physik, Systemkatalog, Katalog Bestell-Nr. 00003.21, Götttingen 1998.

69.          Phywe, Schülervesuche Physik, Systemkatalog 00018.31, Göttingen 1994.

70.          Phywe, University Laboratory Experiments, Physics, Experimental literature, HP-P-L 00067.72, Vol. 1-4, Göttingen 1990.

71.          Phywe, University Laboratory Experiments, Physics, Experimental literature, HP-P-L 00067.72, Vol. 5, Göttingen 1993.

72.          Pizzo J. (editor), Interactive Physics Demonstrations, American Association of Physics Teachers, College Park, Madison 2002.

73.          Press H. J., Przez zabawę do wiedzy, Wydawnictwo Świat książki, Warszawa 1997.

74.          Simkins G., Milea D. (red.), Domowa szkoła, eksperymenty 1, światło, kolory, kształty, siły, przemiany, gry i zabawy, Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań 1998.

literatura

75.          Simkins G., Milea D. (red.), Domowa szkoła, eksperymenty 2, elektryczność, co się dzieje w cieczy, magnesy, dźwięk, gry i zabawy, Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań 1998.

76.          Sosiński R., Fizyka i my, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.

77.          Sutton M. R. (editor), Demonstration Experiments in Physics, McGraw-Hill Book Company Inc., New York and London 1938.

78.          Szczeniowski Sz., Fizyka doświadczalna, część I, mechanika i akustyka, Państwowe Wydawnictwo Nauko¬we, Warszawa 1972.

79.          Szczeniowski Sz., Fizyka doświadczalna, część II, ciepło i fizyka drobinowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964.

80.          Szczeniowski Sz., Fizyka doświadczalna, część III, elektryczność i magnetyzm, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.

81.          Szczeniowski Sz., Fizyka doświadczalna, część IV, Optyka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.

82.          Szczeniowski Sz., Fizyka doświadczalna, część V, fizyka atomu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.

83.          Szczeniowski Sz., Fizyka doświadczalna, część VI, fizyka jądra i cząstek elementarnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.

84.          Tabaszewski K., Fizyka z prostymi doświadczeniami, Wydawnictwo Prószyński i Spółka, Warszawa 2000.

85.          Tokar B. Elektroniczny generator samodławny w doświadczeniach pokazowych z fizyki, Skrypt dla Pracowni Dydaktyki Fizyki, Wydawnictwo Skryptowe Wyższej Szkoły im. Powstańców Śląskich w Opolu, Opole 1990.

86.          Tokar B., Pędzisz B., Tokar D., Wykorzystanie przedmiotów i materiałów codziennego użytku do doświad¬czeń fizycznych, Wydawnictwo Skryptowe Wyższej Szkoły im. Powstańców Śląskich w Opolu, Opole 1984.

87.          Tokar D, Tokar B., tabuz P., Zbiór zadań doświadczalnych z fizyki, kurs średni, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1980.

88.          Tokar D., Tokar B., Pędzisz B., Doświadczenia z fizyki dla szkoły podstawowej z wykorzystaniem przedmio¬tów codziennego użytku, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

89.          Tokar D., Tokar B., Tokar J., Fizyka w zadaniach doświadczalnych i doświadczeniach, Praktikum dla uczniów i nauczycieli, Część I, Elektrostatyka, Wydawnictwo Nowik, Opole 2002.

90.          Van Cleave J., Fizyka dla każdego dziecka, 101 ciekawych doświadczeń, Wydawnictwa Szkolne i Pedago¬giczne, Warszawa 1994.

91.          Weinhold A. F., Physikalische Demonstrationen, Anleitung zum Experimentieren Verlagsbuchhandlung von Quandt and Händel, Leipzig 1905.

92.          www.aapt.org

93.          www.arborsci.com

94.          www.edusci.com

95.          www.eduseek.ids.pl

96.          www.exploratorium.edu

97.          www.exploratoriumstore.com

98.          www.fpnnysa.com.pl

99.          www.infm.it

100.       www.leybold-didactic.com

101.       www.natura-co.it

102.       www.pasco.com

103.       www.phywe.com

104.       www.psrc-online.org

105.       www.stark-verlag.de

106.       www.wsip.com.pl

107.       www.wsp.slupsk.pl