Nauczanie modelowe rozwijane od 1990 roku pod kierunkiem Davida Hestenesa (emerytowanego profesora fizyki, z Arizona State University), koryguje wiele słabości tradycyjnych metod wykładowo demonstracyjnych, w tym fragmentaryzacji wiedzy, bierności uczniów i nieprawidłowych i naiwnych przekonań uczniów odnośnie otaczającego świata. W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia, w którym uczniowie przechodzą przez pozornie niepowiązane tematy, instrukcje modelowe organizują przebieg wokół niewielkiej liczby modeli naukowych, dzięki czemu lekcje są spójne. To wiąże się z nauczaniem problemowym i osiągnięciem podstawowych umiejętności i praktyk w modelowaniu matematycznym, rozumowaniu proporcjonalnym oraz ilościowej oceny, zbierania i analizy danych poprzez Techologię Informacyjno Komunikacyjną (TIK). Źródlo: http://modelinginstruction.org/welcome/#more-2374